Sims 3: Serious error has occurred

Tijdens het laden van een eerder opgeslagen spel in De Sims 3 kan het zo zijn dat de volgende foutmelding verschijnt:

A serious error has occurred while loading ‘[naam opgeslagen spel]’. It is strongly recommended that you restart the application

Op deze pagina zullen we een aantal tips geven die dit probleem hopelijk kunnen oplossen. Eerst zullen we meer algemene tips geven, gevolgd door meer specifieke oplossingen die voor sommige mensen hebben geholpen.

Gebruik geen hacks, mods of downloads van derden

Het komt wel eens voor dat hacks, mods of downloads die niet gemaakt zijn door EA Games conflicten kunnen ontstaan met De Sims 3. Om er zeker van te zijn dat downloads niet de oorzaak zijn van het probleem, is het dan ook zeker aan te raden om deze uit te schakelen en zo nodig helemaal te verwijderen.


Laat de cache-bestanden opnieuw aanmaken door het spel

Deze tip werkt bij erg veel problemen bij De Sims 3. Het is dan ook aan te raden om regelmatig de cache-bestanden opnieuw aan te laten maken:

  • SocialCache.package
  • CASPartCache.package
  • CompositorCache.package
  • ScriptCache.package
  • SimCompositorCache.package

Deze bestanden kan je bij standaardinstallatie hier vinden: C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3

Daarnaast kan je alle bestanden verwijderen die in de map Thumbnails staan. Dit zijn in de regel de volgende drie bestanden:

  • CASThumbnails.package
  • DownloadsThumbnails.package
  • ObjectThumbnails.package

De map Thumbnails kan je bij standaardinstallatie hier vinden: C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\Thumbnails

Het verwijderen van deze bestanden is volkomen veilig en wordt ook aangeraden door EA Games en moderators van EA Games zoals Nichaedemus. Deze bestanden worden vervolgens automatisch opnieuw aangemaakt zodra je het spel opnieuw start. Zo voorkom je dat deze bestanden te groot of corrupt worden waardoor problemen kunnen ontstaan.


Schakel achtergrondtaken uit

Een andere tip die SimGuru’s wel vaker geven bij meerdere problemen is om eventuele onnodige achtergrondtaken (tijdelijk) uit te schakelen wanneer je De Sims 3 speelt. Hieronder legt SimGuru Big Guy uit hoe je dit kunt doen.


Start een nieuwe savegame

Soms wil het wel eens gebeuren dat één savegame zulke erge problemen heeft dat deze gewoon niet meer te redden valt. In dat geval kan je eens een nieuwe savegame starten om te kijken of je daarmee ook problemen hebt. Sla vervolgens meteen op en ga terug naar het hoofdmenu. Probeer vervolgens om de nieuwe savegame te laden. Als dit lukt, dan is jouw probleem waarschijnlijk beperkt tot bepaalde savegames. Krijg je weer de foutmelding “Serious error has occurred”, dan is er waarschijnlijk een dieper probleem waardoor spellen niet meer geladen kunnen worden.


Schakel je virusscanner uit tijdens het laden van savegames

Bepaalde virusscanners schijnen niet altijd goed samen te gaan met De Sims 3. Voornamelijk McAfee, Norton en Kaspersky worden genoemd als gebruikte virusscanner bij het voorkomen van deze foutmelding. Bij sommige mensen helpt het dan ook om de virusscanner tijdelijk uit te schakelen (voornamelijk bij het laden van savegames) bij het spelen van De Sims 3. Bij sommige virusscanners kan je ook instellen dat bepaalde mappen buiten beschouwing moeten worden gelaten, zodat De Sims 3 mappen eventueel kunnen worden overgeslagen. Bij McAfee gebruikers helpt het wel eens om de “Real-Time Scanning” uit te zetten tijdens het laden van je savegame in De Sims 3.


Verwijder de (inhoud van de) map CurrentGame.sims3

Voor het opstarten
De map “CurrentGame.sims3” (C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\CurrentGame.sims3) behoort leeg te zijn wanneer je niet aan het spelen bent. Zijn er voordat je De Sims 3 hebt opgestart toch bestanden in de map aanwezig, dan is dat waarschijnlijk een teken dat De Sims 3 de vorige keer niet goed is afgesloten. In dat geval is het aan te raden om een back-up te maken van de gehele De Sims 3 map. Daarna kan je de inhoud van de “CurrentGame.sims3? map verwijderen en De Sims 3 opnieuw starten.

Tijdens het spelen
Als je niet op volledig scherm speelt, dan kan je makkelijk overschakelen tussen De Sims 3 en jouw De Sims 3 map. Nadat je de foutmelding “Serious error has occurred” krijgt als je een savegame probeert te laden, kan je eens kijken in de map “CurrentGame.sims3” (C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\CurrentGame.sims3). Als deze map leeg is, dan helpt het bij sommige mensen wel eens om deze map te verwijderen.

Mocht de map “CurrentGame.sims3” niet leeg zijn, dan kan je zoals SimsWiki aanraadt (zie ook afbeelding hieronder) eens proberen om de inhoud van die map zelf te kopiëren naar een nieuwe map in de map met Saves.


Start Windows ‘schoon’ op (clean boot)

Georgia776 heeft op het officiële Simsforum laten weten dat zij voor dit probleem contact opgenomen heeft met de EA helpdesk en als tip kreeg om Windows schoon op te starten (een clean boot). Volgens haar bericht zou je alleen stap 1 die staat uitgelegd op de Windows hulppagina moeten uitvoeren om het probleem van de foutmelding tijdens het laden te verhelpen.


Installeer De Sims 3 (met uitbreidingen) opnieuw

Als echt niets meer helpt, dan is het soms maar beter om alles opnieuw te installeren. Je kan overigens wel eerst een back-up maken van je opgeslagen spellen en die later terug plaatsen als ze niet corrupt zijn. Maar voordat je de back-up terug plaatst is het natuurlijk handig om eerst te controleren of het opnieuw installeren heeft geholpen.


Andere tips

Als alle bovenstaande opties niet hebben geholpen, dan kan je eens de andere tips die SimsWiki en Crinrict geven proberen: