De Sims 3: Terrein van kavel is te hoog of te laag

Soms is het terrein waarop een huis staat niet op dezelfde hoogte als de rest van de kavel nadat je het huis hebt geplaatst. Dit gebeurt meestal bij een huis dat van de uitwisseling komt. Het probleem ligt echter niet aan het huis, maar aan een fout in het spel. Je kan gelukkig deze fout vrij makkelijk oplossen.


Stel bijvoorbeeld dat het huis er zo uit ziet als je het wilt plaatsen via stad bewerken. Zoals je ziet is de grond waar het huis op staat lager dan de rest van de kavel. Het probleem kan echter ook andersom zijn: het huis ligt dan hoger dan de rest van de kavel.

Beide gevallen zijn vrij makkelijk op te lossen. Allereerst moet je de kavel niet meteen plaatsen. Als je bovenstaande afbeelding ziet, dan kies je dus voor annuleren zodat je terug bent in stad bewerken. Open vervolgens het cheatvenster door tegelijkertijd op Ctrl-Shift-C te drukken.

Daarna kan je met de cheat SetImportedTerrainOffset [waarde] de hoogte van het terrein aanpassen. Je ziet dan overigens niets gebeuren totdat je de kavel plaatst. Als je de grond waarop het huis staat wilt verhogen, dan moet je een positief getal invullen. Wil je echter de grond verlagen, dan moet je een negatief getal invullen. Je kan overigens ook halve getallen (bijvoorbeeld 1,5) gebruiken.

Voorbeelden:
SetImportedTerrainOffset +2
SetImportedTerrainOffset -2


In ons voorbeeld was de grond waarop het huis stond lager dan de rest van de kavel. Wij moesten dus het terrein verhogen. Hiervoor gebruikten we de cheat SetImportedTerrainOffset +2,5. Vervolgens hebben we de kavel op dezelfde plek als zojuist gezet, maar nu was de kavel door het gebruik van deze cheat wel helemaal vlak.
Welk getal jij moet invoeren om dit probleem te verhelpen hangt af van hoe groot het terreinverschil is. Als het hoogteverschil kleiner is dan ons hoogteverschil, dan kan je bijvoorbeeld 2, 1 of 1,5 gebruiken. Vul een getal achter de cheat in en probeer daarna de kavel opnieuw te plaatsen. Heb je dan nog steeds een hoogteverschil, kies dan voor annuleren en probeer vervolgens een ander getal net zolang totdat je tevreden bent.