Downloads installeren voor De Sims 3

Op deze pagina kan je een uitleg vinden over hoe je downloads voor De Sims 3 moet installeren en hoe je je downloads kan beheren.

Downloads voor De Sims 3 heb je in twee verschillende formaten:

  • Sims3Pack
  • Package

 

Sims3Pack bestanden installeren

Het installeren van Sims3Packs gaat heel gemakkelijk. Als ze niet al in het startprogramma van De Sims 3 aanwezig zijn, dan kan je de Sims3Pack bestanden in deze map plaatsen:
C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\Downloads

Vervolgens verschijnen ze in het startprogramma en kan je ze vanaf daar installeren. Het kan bij grote bestanden soms even duren voordat alles geïnstalleerd. Het startprogramma zal na afloop aangeven of alles succesvol is geïnstalleerd.

 

 

Package bestanden installeren

Het installeren van package bestanden gaat het makkelijkst als je eerst FrameworkSetup gemaakt door ModtheSims downloadt: FrameworkSetup.zip. Om dit bestand uit te kunnen pakken heb je een programma nodig dat met .zip bestanden kan werken. Wij raden hiervoor 7-Zip aan. Dit programma is gratis en kan veel bestandsformaten in- en uitpakken waaronder rar en zip.


Klik met je rechtermuisknop op FrameworkSetup en kies dan bij voorkeur voor de optie “Pak hier uit” onder 7-Zip. Vervolgens wordt de inhoud van FrameworkSetup.zip in die map uitgepakt waardoor je de map “Mods” zal zien. Deze map moet je knippen of kopiëren naar jouw Sims 3 map: C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3


Uiteindelijk zal je dus een map genaamd Mods in jouw Sims 3 map hebben waarin weer twee mappen en het bestand Recource.cfg staat. Nu ben je klaar om package bestanden te installeren.

Package bestanden voor De Sims 3 moet je plaatsen in:
C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\Mods\Packages

Je kan eventueel als je wilt meerdere mappen aanmaken in de map Packages om je downloads te ordenen. De downloads zullen dan nog steeds werken. Denk bijvoorbeeld aan mappen voor meubels, kapsels etc. of bijvoorbeeld ‘downloads januari 2013’ etc.

Als je de package bestanden in de bovenstaande map hebt geplaatst, dan ben je alweer klaar. De volgende keer dat je De Sims 3 opstart zal het spel waarschijnlijk een melding geven dat de custom content is herkend en vervolgens zal je zien dat de downloads in je spel zitten.
 

 

Sims3Pack bestanden installeren zonder het startprogramma

Sims3packs kan je ook installeren zonder het startprogramma te gebruiken. Hiervoor heb je Delphy’s Sims 3 Pack Multi-Extracter nodig. Deze methode is overigens alleen mogelijk met items die niet uit De Sims 3 Store komen aangezien deze laatste bestanden beveiligd zijn en niet door Delphy’s Sims3pack Multi-extractor worden ondersteund. Nadat je Delphy’s Sims3pack Multi-extractor hebt geïnstalleerd kan je dit programma starten door bijvoorbeeld twee keer te klikken op “Sims3Pack Multi Installer.exe”.

Hierna selecteer je eerst een map waarin Sims3packs zijn die je wilt omzetten naar package bestanden en vervolgens een map waar de package bestanden moeten worden opgeslagen. Eventueel kan je daarna de losse package bestanden bekijken via s3pe om te zien of er niet meer downloads bij zitten dan nodig. Meer informatie daarover kan je lezen bij het volgende kopje: “Package bestanden bekijken via s3pe”.

Vervolgens moet je je package bestanden op de juiste plek zetten om ze te laten werken.
Kleding, kapsels, voorwerpen e.d. horen in: C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\Mods\Packages
Kavels horen in: C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\Library

Werelden kan je overigens jammer genoeg niet via deze methode installeren. Om werelden goed te kunnen laten functioneren zal je ze eerst via het startprogramma van De Sims 3 moeten installeren.
 

 

Package bestanden bekijken via s3pe
Als je bijvoorbeeld een kavel via Delphy’s Sims3pack Multi-extractor uitpakt, dan kan je een hele lijst met package bestanden krijgen die lange namen hebben. Dit betekent meestal dat er allerlei custom content (CC) bij de kavel zit. Als je deze custom content niet wilt hebben in je spel, dan kan je de kavel opsporen. Door de package bestanden op grootte te sorteren kan je meestal makkelijk de kavel vinden. De kavel is namelijk in de regel een van de grootste bestanden.

Gelukkig is er nog een hulpmiddel die je kan helpen om de kavel te identificeren. Met het programma s3pe kan je package bestanden bekijken en eventueel samenvoegen. Als je s3pe hebt opgestart, dan moet je eerst het package bestand waarvan je de inhoud wilt bekijken openen door te klikken op “File > Open…“. Door het eerste bestand met de tag “ICON” aan te klikken kan je meestal zien om welk item het gaat. Zoals op bovenstaande afbeeldingen is te zien is de eerste een schilderij en de tweede de kavel die we zoeken. Nu je weet welk package bestand de kavel is, kan je ervoor kiezen om alleen dit bestand in “C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\Library” te plaatsen. Dit kan je doen door het juiste bestand op te sporen en in je Library map te plaatsen, maar je kan eventueel ook in s3pe kiezen voor de optie “File > Save As” waardoor je het bestand kan opslaan met een voor jou handige naam. Vervolgens moet je dat package bestand natuurlijk ook weer in de Library map zetten. Andere downloads zoals kleding, kapsels en andere dingen plaats je natuurlijk in “C:\(Mijn) Documenten\Electronic Arts\De Sims 3\Mods\Packages”.
 

 

Package bestanden samenvoegen via s3pe

Je kan via s3pe niet alleen package bestanden bekijken, maar je kan meerdere package bestanden ook samenvoegen tot één package bestand. Dit helpt niet alleen om je downloads overzichtelijker te houden, maar soms zorgt het er ook voor dat downloads sneller kunnen laden in het spel. Het is echter niet aan te raden om te veel dingen samen te voegen in één package. Wat ‘te veel’ is, hangt deels van je systeem en deels van de package bestanden die je wilt samenvoegen af.

Het samenvoegen van package bestanden is erg simpel. Nadat s3pe is opgestart kies je voor “File > New” en vervolgens voor “Resource > Import > From package“. Op deze manier kan je meerdere bestanden toevoegen in s3pe. Bij elk bestand kan je voor bepaalde opties kiezen. Het maakt niet echt uit wat je kiest, je zou bijvoorbeeld de optie “Reject duplicates” kunnen selecteren en “No” antwoorden op de vraag of je wilt auto-saven. Als je klaar bent dan kan je het bestand opslaan door “Resource > Export > To package” te selecteren. Je kan eventueel voordat je dit doet eerst “Resource > Select all” kiezen zodat je zeker bent dat alle package bestanden worden opgeslagen in het nieuwe package bestand. Dit kan echter wel wat tijd in beslag nemen als het om veel package bestanden gaat.